Drag to rearrange sections
Rich Text Content

 

آشپزی ایرانی و غذا های ایرانی ، که لذت پخت و پز، و نوش جان کردن آن ها بر کسی پوشیده نیست.

متاسفانه این روز ها آشپزی ایرانی در بین ما ایرانیان رنگ باخته است.

به گونه ای که فرزندان ما بسیاری از غذا های فست فودی و فرهنگ های وارداتی را به پیشینه و ریشه ی خود ترجیح داده و هویت ایرانی رو به فراموشی سپرده اند.

 

 

ما به عنوان یک ایرانی و کسی که دغدغه ی رشد و پویایی ایران عزیز را دارد؛

بر خود وظیفه دیدیم تا مطالبی پیرامون؛

انواع غذا های ایرانی  ، آشپزی ایرانی و غذا های سنتی ایرانی

جمع آوری کنیم.

 

 

انواع غذا های ایرانی

انواع غذا های ایرانی منوط به؛

انواع غذا های سنتی ایرانی با سفره ایرانی ، انواع خورشت های ایرانی ، انواع آش ها ، انواع دسر ها ، انواع میان وعده ها و … می باشد؛

که سعی کردیم به صورت جامع در رابطه با آنها تحقیق و نتایج تحقیق خود را با شما به اشتراک بگذاریم.

اورمیه خورش
اورمیه خورش در میان گردشگرانی که به ایران سفر می کنند بسیار محبوب است. اورمیه خورش یک غذای ایرانی سنتی است که در این مطلب آموزش خواهم داد. اورمیه خورش یکی از غذاهای محلی ارومیه است. سوغات ارومیه را از دست ندهید. متاسفانه این روز ها آشپزی ایرانی در بین ما ایرانیان رنگ باخته است. به گونه ای که فرزندان ما بسیاری از غذا های فست فودی و فرهنگ های وارداتی را به پیشینه و ریشه ی خود ترجیح داده و هویت ایرانی

 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments

No Comments

Add a New Comment:

You must be logged in to make comments on this page.