معرفی تجهیزات پزشکی

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

بیوتی سنتر

دستگاه پزشکی چیست؟ ابزار پزشکی ممکن است به هر وسیله، ابزار، مواد، دستگاه یا سایر کالاها که به صورت مجزا در ترکیب با سایر تجهیزات/دستگاه‌ها استفاده می‌شود، از جمله نرم‌افزار ضروری برای هدف مورد نظر توسط سازنده برای استفاده برای انسان‌ها تعریف شود. برای اهداف زیر: تشخیص، پیشگیری، نظارت، درمان یا کاهش تشخیص بیماری، نظارت، درمان، کاهش یا جبران آسیب یا بررسی نقص، جایگزینی یا اصلاح آناتومی یا کنترل فرآیند فیزیولوژیکی لقاح و عمل اصلی مورد نظر خود را در بدن یا روی بدن انسان از طریق ابزارهای دارویی، ایمونولوژیکی یا متابولیک انجام نمی دهد، اما ممکن است به این وسیله در عملکرد آن کمک شود. دستگاه های پزشکی جزء مهم مراقبت از بیمار را تشکیل می دهند.

روپوش پزشکی زنانه

از دستگاه‌های فشار زبان گرفته تا دستگاه‌های دیالیز، دستگاه‌های پزشکی طیف گسترده و پیچیده‌ای از فناوری‌ها را در بر می‌گیرند. پیچیدگی ها با وجود فاکتورهای قدرت در اکثر دستگاه های پزشکی همراه است. بنابراین، علاوه بر عملکرد دستگاه، جنبه حیاتی ایمنی بیمار و ایمنی ارائه دهنده سلامت گنجانده می شود. به منظور رعایت کلیه الزامات ایمنی، مجموعه ای از استانداردها و هنجارهای جهانی تجویز شده است که رعایت آنها ارائه فناوری مناسب را به روش صحیح تضمین می کند. ابزاری برای تأیید دستگاه ها در برابر این انطباق مطلوب، آزمایش است. بنابراین، آزمایش محصول اولین سطح ارزیابی مناسب بودن و ایمنی یک دستگاه را به وجود می آورد. با اقتصادهای در حال توسعه و افزایش آگاهی، مردم نسبت به سلامت خود هوشیارتر می شوند. صرف نظر از فاکتور هزینه، مردم مایلند فناوری ها و راه حل های پیشرفته را برای بهبود سلامت خود انتخاب کنند. از این رو دستگاه های پزشکی رشد قابل توجهی در صنعت مراقبت های بهداشتی داشته اند. علاوه بر این، صنعت تجهیزات پزشکی دارای صنایع فرعی مانند تشخیص، تصویربرداری، دستگاه های قلبی عروقی، دستگاه های جراحی و دستگاه های ارتوپدی است.

قیمت خرید رول ملحفه

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments